måndag 7 april 2014

Tänk på detta!

Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehölls så bestod byn av:
- 57 asiater
- 21 européer
- 14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
- 8 afrikaner
- 52 var kvinnor
- 48 män
- 70 ickekristna
- 30 kristna
- 89 heterosexuella
- 11 homosexuella
Endast 6 personer skulle inneha och nyttja 59 % av alla gemensamma tillgångar och de 6 personerna kom från USA.
- 80 hade otillräckliga boendeförhållanden
- 70 var analfabeter
- 50 var undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 hade en dator.
- 1 och bara en har en akademisk examen.
Om man betraktar världen på detta sätt så påvisas nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för alla.
Om Du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är Du lyckligare lottad än 1 miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka.
Om Du inte har upplevt ett krig, inte upplevt hunger, fångenskapens ensamhet eller dödskampens smärta så är Du lyckligare lottad än 500 miljoner människor här på jorden.
Om det finns mat i Ditt kylskåp, om Du har ett jobb, om Du har tak över huvudet och en säng att sova i, då är Du rikare än 75 % av innevånarna på jorden. Har Du ett konto på en bank, lite pengar i börsen och småslantar i en ask, då tillhör Du de rikaste 8 % av jordens innevånare.
Om Du läser detta så är Du mångdubbelt gynnad, för:
1. Du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa
2. Du har en datorDetta länkades till Facebook härifrån. Förstår ni alla hur lyckliga vi borde vara? Hur små våra problem egentligen är? Kanske vi borde tänka på detta oftare, och inse att vi har det sjukt bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar