lördag 1 juni 2013

Intressant om bilstolen!

Vi som så småningom hade tänkt vända på bilstolen... tur att jag hittade detta. Lite fakta om hur barn ska färdas i bilen i bilstolen. Inte visste jag att barnen ska sitta bakåtvänt så länge. Läs gärna, visserligen från Sverige, men ändå. (Vet inte hur det är i Finland, men antar att det är ungefär samma?)

Varför bakåtvänt?
Läkare, forskare, NTF, Vägverket, Folksam m.fl. rekommenderar starkt att barn åker bakåtvänt till minst 4 års ålder, gärna längre. Anledningen till detta är att nacken och musklerna runt, samt skelettet, ännu inte är så stabila och utvecklade att de klarar en kollision eller ens en häftig inbromsning. Det räcker med 40km/h för att ett barn ska få allvarliga skador.

I stort sett inga barn omkommer i bakåtvända bilbarnstolar eftersom de har en skyddseffekt på 90-95%. De sista 5-10%, där det bakåtvända bilbarnskyddet inte hjälper, är olyckor i mycket hög hastighet, krock med tåg, brand – väldigt svåra olyckor som inte heller är särskilt vanliga.

Självklart händer ingenting magiskt då barnet fyller 4år, men eftersom alla (oavsett ålder) utvecklas i olika takt så är 4-5års åldern satt som en "minimigräns". Att barnet är ”stor för sin ålder” betyder inte att man kan vända framåt i en lägre ålder!

Har man en nyare bil idag så är den faktiskt ”farligare”/sämre för barn, vad det gäller nack- och ryggskador. Anledningen är att karossen är hårdare, för att bilen inte ska bli mosad, men det gör istället att kollisioner blir väldigt stumma (vilket på vuxna medför whiplash). När barnet sitter i en bakåtvänd bilbarnstol fördelas kraften över en större yta på kroppen, vilket leder till minimal belastning. Även på huvud och nacke är belastningen mycket låg.

Kan jag vända barnet? Böjda ben? 
De flesta framåtvända stolar i Sverige är godkända från 15kg.
Betyder det att ett barn som är 2år och väger 15kg kan sättas framåtvänt? Absolut inte! Åldern är det viktigaste och det som avgör, inte längden eller vikten (så länge man håller sig inom vad bilstolen är godkänd för). Ett barn som väger 13kg och är 4år bör alltså sitta bakåtvänd längre. 

Så gott som alla barn sitter med böjda ben - mer eller mindre, förr eller senare. Detta påverkar inte säkerheten och är inte alls farligt, hellre brutna ben än bruten nacke eller döden! Om krocken är kraftfull nog att bryta barnets ben, tänk då på vad som istället skulle hänt med barnets nacke om de sitter framåtvänt...

När ska/kan man byta?Babyskyddet bör man byta ut så fort barnet kan sitta själv, då till en bakåtvänd bilbarnstol. Den mer upprätta vinkeln är skonsammare för nacke och rygg vid en krock. I babyskyddet får huvudet inte sticka ovanför kanten alls och självklart får inte viktgränsen överskridas.
Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när viktgränsen är uppnådd (ofta 18 eller 25kg) eller när en tredjedel av huvudet är ovanför ryggstödet, ungefär i höjd med öronen. Om detta sker före 4-5års ålder bör man försöka hitta en större stol, t.ex. Britax Two-way.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar